Bibelläsning i fastan

Läsningen börjar på askonsdagen, den 22 feb 2023.

Hur vill du läsa?

Planen kommer att finnas tillgänglig inför askonsdagen.
Denna bibelläsningsplan i fastan är ett projekt av Oskar Fornander för Bergaortens Missionsförsamling i Lagan.