Bibelläsning i fastan

– ett dagligt möte med en person i bibeln

Detta är en bibelläsningsplan för fastan. Med start på askonsdagen får du varje dag fram till påskdagen läsa ett avsnitt där du möter en biblisk person. En kärnfull andakt ger dig sedan någon tanke att fundera på och en enkel bön att börja med (och säkert finner du mer att tänka kring i bibeltexterna än det jag skrivit i andakterna). Tanken är att mötet med en annan människa – även i litterär form i bibeln – formar oss. Det kan finnas lärdomar att dra och saker att fundera över i sitt eget liv. Så ta vara på fastetiden med en god vana att läsa i din bibel och be. Och vill du läsa mer så finns det förslag kopplat till de olika personerna.
Denna bibelläsningsplan i fastan är ett projekt av Oskar Fornander för Bergaortens Missionsförsamling i Lagan.